Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Uluslararası Ticaret Bölümü başta uluslararası ekonomi olmak üzere işletme, finans, hukuk, siyaset gibi birçok farklı alanda uzmanlaşma imkanı sağlayan müfredat programına sahiptir. İngilizce destekli olması nedeniyle bazı dersler yabancı dille verilmekte; böylece hem Türkçe hem de İngilizce terminolojiye hakim olunması amaçlanmaktadır. 

Bölüm müfredatında seçmeli ders olarak öğrencilere Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dilleri öğrenme fırsatı da sunulmaktadır. Ders programları, öğrencilerin farklı bir bölümde ya da farklı bir fakültede çift ana dal yaparak ikinci bir diplomaya sahip olmalarına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Ayrıca, ilgili koşulları yerine getiren öğrencilere kendilerini geliştirmeleri, dünyayı tanımaları ve bakış açılarını geliştirmeleri için Erasmus Değişim Programı çerçevesinde çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde belli bir dönem eğitim görme imkanı verilmektedir. Uluslararası Ticaret Bölümü, Dünyayı ve Türkiye’yi iyi anlama, içinde bulunulan şartları doğru analiz edebilme yönünden öğrencilere güncel bilgi ve bakış açısı kazandırmayı hedefler.

Bu amaçla bölümün ders müfredatı her yıl “Bölüm Danışma Kurulu” olarak adlandırılan sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmekte ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak disiplinler arası zengin bir müfredat ve ders programı oluşturulmaktadır. Her biri diğerlerinden farklı ve kendine özgü yaklaşımlara sahip Ekonomi, Hukuk ve İşletme disiplinlerinin bilgi ve yöntemlerini Uluslararası Ticaret’in özel ortam ve şartlarını dikkate alarak uyumlu biçimde bir araya getirecek formasyon oluşturma; bölümün öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel misyondur.

Bu hedef ve misyon doğrultusunda programda verilen eğitimle öğrencilerin sağlam kuramsal temel yanında uluslararası ticaret bilgileri ile donatılmış, firma, sektör ve ülkeler bazında küreselleşmenin getirdiği fırsatları ve riskleri analiz edebilecek bilgi ve donanımı ile uluslararası vizyona sahip bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası ticarete ilişkin strateji ve politikalar irdelenmekte, gerçek yaşamdan seçilen uygulamalar ayrıntılarıyla açıklanmakta ve öğrencinin tepki verme kabiliyetinin artırılmasına çalışılmaktadır.

Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları, kazandıkları girişimcilik kültürü sayesinde mezuniyetleri sonrasında uluslararası ticaret alanında yönetim kademelerinde görev alabilmekte, dış ticaret firmalarında, uluslararası finans şirketlerinde, uluslararası lojistik işletmelerinde ve uluslararası faaliyeti olan her ölçekteki ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ithalat-ihracat uzmanı, gümrük uzmanı, dış ticaret uzmanı, dış ticaret yöneticisi ya da yönetici adayı olarak çalışabilmektedirler. 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü mezunları uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, bankacılık ve finansla ilgili kamu kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.