Burslar & İndirimler

 • Tercih İndirimleri

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde bulunan lisans bölümlerinin ücretli ve %50 indirimli kontenjanını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere; %20 - %35 arası tercih indirimi,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde bulunan lisans bölümlerinin ücretli ve %50 indirimli kontenjanını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere; %10 - %20 arası tercih indirimi,

Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan lisans bölümlerinin ücretli ve %50 indirimli kontenjanını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere; %10 - %35 arası tercih indirimi,

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  bulunan lisans bölümlerinin ücretli ve %50 indirimli kontenjanını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere; %10 - %35 arası tercih indirimi,

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda bulunan lisans programlarının %50 indirimli kontenjanını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere; %10 tercih indirimi,

Meslek Yüksekokulu programlarının ücretli ve %50 indirimli programlarını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere;  %20 - %35 arası tercih indirimi,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ücretli ve %50 indirimli programlarını programlarını ilk 5’te tercih ederek yerleşen öğrencilere %20 - %35 arası tercih indirimi sağlanacaktır.

 • İlçe Lise İndirimleri

Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Büyükçekmece ilçelerinde lise ve dengi okullardan mezun olan öğrencilere %50 indirimli kontenjanlarda ilave %5, ücretli kontenjanlarda ilave %10 indirim uygulanacaktır.

 • TYT/AYT Derece Bursu

(1) TYT/AYT puan sıralamasında (Dil puan türleri ve ek puan ile yerleştirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarını tercih ederek ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak:

 • İlk 100’e girenlere 2.500.- TL,
 • 101 ile 500 arasına girenlere 2.000.-TL,
 • 501 ile 1000 arasına girenlere 1.500.-TL,
 • 1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere 1.000.-TL nakit burs verilir.

(2) TYT/AYT Derece Bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, önlisans öğretimi için iki, lisans öğretimi için dört yıldır.

(3) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan önlisans ve lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler TYT/AYT Derece Burslarından yararlanamazlar.

(4) Devamsızlıktan kalan veya kayıt yenilemeyen öğrenciler derece bursu haklarını kaybederler.

 • Akademik Başarı Bursu

(1) Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi içinde takip ettikleri programdaki başarı durumuna göre bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yıl sonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

(2) Akademik başarı bursu, üniversitenin önlisans ve lisans programlarında (hazırlık programı hariç) her akademik yılın öğretim programında belirtilen ders yüklerinin tamamını alan başarılı öğrencilere verilir.

(3) Akademik başarı bursu sadece izleyen akademik yıl için geçerli olup ait olduğu eğitim- öğretim yılı sonunda biter.

Kapsamı

(1) ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yılsonunda aşağıda belirtilen şartlarca indirim yapılır.

Şartlar, Başarı Kriteri ve İndirim Oranı

a) Disiplin cezası almamış olmak şartıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.

b) Başarı Kriteri ve İndirim Oranı

3.95 ≤ AGNO ≤ 4.00 ise % 100

3.85 ≤ AGNO < 3.95 ise % 50

3.70 ≤ AGNO < 3.85 ise % 25

3.50 ≤ AGNO < 3.70 ise % 10

 • Çift Anadal / Yandal Bursu

Madde 13- (1) Üniversitemiz öğrencileri kontenjan dâhilinde, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağlamaları halinde, kayıt yaptıracağı çift anadal / yandal, lisans ve önlisans programlarının ücreti talep edilmez.

 • Dikey Geçiş Sınavı Bursu

(1) Dikey geçiş sınavını kazanarak üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresi boyunca lisans eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

(2) İESU önlisans programlarından mezun olup dikey geçişle gelen öğrencilere, öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim sağlanır.

 • Yatay Geçiş Bursu

(1) Kurumlararası yatay geçişle Üniversitemiz önlisans veya lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim sağlanır.

(2) Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi olup kurum içi yatay geçişle Üniversitemizin farklı bir programına kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptıracağı programın öğrenim ücreti üzerinden kayıtlı olduğu programdaki burs oranınca indirim sağlanır.

 • Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu

(1) Burs Komisyonu uygunluk kararı ile herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan, birinci lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilerle, kültür ve sanat dallarında üniversiteyi temsil ederek dereceye (ilk üçe) girmiş öğrencilere yıllık öğretim ücretlerinin aşağıdaki oranlarında burs sağlanır:

a) Milli takım kadrosunda yer alan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden milli sporcu belgesini ibraz eden sporculara % 50,

b) İlgili federasyondan lisanslı olup, ulusal yarışmalarda derece alan (İlk üç derece) sporculara % 50,

c) Üniversitelerarası müsabakalarda birincilik almış öğrencilere %30, 2 nci %25, 3 üncü %20, ç)   Kültür ve sanat dallarındaki uluslararası yarışmalarda; 1 inci %30, 2 nci 25, 3 üncü %20 oranında indirimden yararlanır.

(2) Spor, Kültür ve Sanat Başarı Burslarının süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Burslar, her akademik yıl için Burs Komisyonunca yeniden değerlendirilir.

 • Şehit ve Gazi Bursu

(1) Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu şehit düşen asker ve emniyet mensuplarının çocukları ile terör sonucu hayatını kaybeden diğer kamu mensuplarının çocuklarına bu durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır.

(2) Terör sonucu gazi olan asker ve emniyet mensuplarının çocuklarına, durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 oranında indirim yapılır.

 • Kardeş ve Eş Bursları

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde öğrenim görmekte olan her bir kardeş veya eşlere eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında ilave indirim yapılır. Kardeş veya eş indirimi öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.