Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri Yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar devlet ve özel hastahanelerde, özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.
 

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 
 

Mezunların Mesleki Profili
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerin ve tıp fakültelerinin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde, kan bankalarında ve diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.
 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Üniversitemizin, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde, başarı şartlarının sağlanması durumunda öğrencinin yazılı başvurusunun değerlendirilmesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren programlarda Senatosunun onayı ile çift anadal yapma hakkı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz anadal diploma programında bölümlerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Sağlık Yönetimi
  • Biyoloji
  • Biyomühendislik
  • Biyoteknoloji
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.