Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü; spor endüstrisi, rekreasyon ve serbest zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinen bir bölümdür. Sanayi Devrimi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte modern sporlara geçiş sonrasında Spor Yöneticiliği’nde de yeni yönetim modelleri ve çağdaş yönetim yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Tüm bu yeni modeller ve çağdaş yaklaşımları ve sürekli gelişim gösteren teknolojiyi günümüz spor yöneticiliğine güdümleyerek, öğrencilere günümüz sporuna ve yönetim gereklerine uyumlu güncel bilgiler çerçevesinde, ülkesine ve çevresine en iyi hizmeti sunacak şekilde gerekli eğitim verilmektedir.

Spor Yöneticiliği eğitimi ile öğrenciler spor kültürüne hâkim olmayı, sporu yönetmeyi, yönlendirmeyi, üretken, özverili ve sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler.  Mezuniyetlerinin ardından Spor Yöneticisi unvanıyla kazandıkları yetki sayesinde içerisinde spor birimi olan ya da spor üzerine kurulmuş özel veya kamu birimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilir, Ulusal veya Uluslararası birçok farklı projede gönüllü ya da çalışan olarak yer alabilir, ilgilendiği alan ya da branşta gerekli desteklere ulaşarak yeni projeler hayata geçirebilirler. Çalışma alanındaki bu geniş seçenek imkânı sayesinde öğrenciler gerek öğrenim hayatlarında gerekse meslek hayatlarında ilgi alanları doğrultusunda sürekli olarak kendini geliştirmekte, ülkesine ve sporcusuna hizmet etmekte, alanında en iyisi olmaya çalışmaktadır.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm müfredatı Bologna süreci kapsamıyla oluşturulmuş olup, derslerin teorik ve uygulama kısımları gerek dersliklerde gerekse gerekse üniversitenin anlaşmalı olduğu spor salonlarında gerçekleştirilmektedir. 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapsamında Spor Yöneticiliği Bölümü’nde zorunlu spor yöneticiliği derslerinin yanı sıra öğrencilerin çeşitli mesleki yeterliliklere sahip olmaları açısından seçmiş oldukları branşlar ve alanlar doğrultusunda teorik ve uygulamalı olarak seçmeli dersler de yer almaktadır. Bunun yanında öğrencilere, seçmiş oldukları bir branşta uygulamalı olarak ihtisas (uzmanlık) dersleri de verilmektedir. Program dili Türkçe olmakla beraber dersler hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü, teorik derslerini üniversite binasında bulunan bölüme ayrılmış sınıflarında işlemektedir. Uygulamalı derslerini ise Esenyurt Belediyesi ve özel kurumlarla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda; Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonu, Esenyurt Belediyesi İmam Hatip Spor Salonu, Esenyurt Belediyesi Bağlarçesme Yüzme Havuzu, Esenyurt Belediyesi Turgut Özal Stadyumu, Esenyurt Belediyesi Şehit Caner Spor Salonu, Atatürk Spor Salonu, Siteler Spor Salonu ve Pars Athletics Spor Salonu’nda öğrencilerine teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimde de mevcut koşulların en iyisini sunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili 
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri’nde ve çeşitli birimlerinde, kamu ve özel kuruluşlara bağlı her türlü spor tesislerindeki işletmelerinde, organizasyon ve uygulamalarında, sporcu eğitim merkezlerinde ve özel spor kurslarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında, Spor pazarlaması, Etkinlik yönetimi, Spor medyası, Spor sponsorluğu, Turizm sektörü gibi alanların ilgili birimlerinde, Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarında, vakıf ve devlet üniversitelerinin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.