Sosyoloji Bölümü

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Sosyoloji Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. Bünyesinde Sosyoloji biliminin alt dallarını kapsayan pek çok ders bulundurmaktadır. Güncel sosyoloji ekollerini takip eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, öğrencilere yeni ve güncel dersler sunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Sosyolog unvanı alan bölüm mezunlarımız, elde ettikleri toplumsal alanı yorumlama becerisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinden medyaya, siyasal araştırma kurumlarından reklamcılığa, sosyal hizmetlerden insan kaynaklarına ve halkla ilişkilere varıncaya kadar pek çok alanda meslekî kariyer yapabilmekte; özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.