Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal hizmet; yoksullar, zihinsel ve fiziksel engelliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, LGBTi ve diğer dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, evrensel insan hakları temelinde, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların refahını artırmayı, iyilik durumlarını geliştirmeyi hedefleyen kültürel değerlere saygılı bir meslek ve uygulamalı bilim dalıdır. Sosyal hizmet bilim ve mesleği, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, hukuk, antropoloji ve felsefe alanlarından beslenmiş ve kendine has teorik ve pratik birikimi ile planlı değişim modelini benimser. 

Bu alanın mezunları, sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılır ve ülkemizde sosyal çalışmacı kadrolarında adliyelerde, hastanelerde, çocuk izlem merkezlerinde, yaşlı bakım ve huzurevlerinde, sosyal hizmet merkezlerinde ve yerel yönetimler yanında sosyal refah alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadır.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 4 yıllık eğitim sürecinde teorik ve pratik dersler sonucunda mesleğin bilgi beceri ve değerlerine sahip kendisine, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi hedeflemiştir. 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Bakanlığa ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm kurum ve kuruluşlar). Sağlık Bakanlığı (Özel/Devlet/Üniversite/Branş ve İhtisas Hastaneleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu). Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (Ceza evleri, denetimli serbestlik büroları), Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Adli Tıp Kurumu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya İlgili Bölümleri. Üniversitelerin Mediko-Sosyal Merkezleri. Kredi ve Yurtlar Kurumu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik Merkezleri). Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi. Yerel Yönetimler (Belediyeler). Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri. Uluslararası Kuruluşlar (Büyükelçilikler, konsolosluklar vb.). Kamu ve Özel Kuruluşlar.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar sosyal hizmet alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.