Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye personel gereksinimi ortaya çıkmıştır. Program, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak mezunlarını havacılık kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı bir ders programına sahiptir. Verilen operasyonel eğitimler sayesinde öğrenciler liderlik, yönetim, yaratıcılık vasıflarına sahip, iletişim, grup çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler olarak yetiştirilmektedir. Üniversitemiz, çağdaş istihdam paradigmasını temel alarak özellikle uygulamalı bilimler alanında eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı da bu alanlar arasındadır. Üniversitemizin, sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı nın temel hedefi, sektördeki havayolu ve hava kargo işletmeleri ile yer hizmetleri işletmelerini öğrencilerle buluşturup teorik dersleri uygulama alanına kavuşturabilmektir

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları, yer hizmetleri kuruluşları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş 
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda listelenen 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 • Havacılık Yönetimi
 • İşletme Yönetimi
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm ve Otelcilik
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

* 2019 Dikey Geçiş Sınav (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.