Psikoloji Bölümü

Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Psikoloji Bölümü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2018-2019 yılında ilk mezunlarını verecek olan Psikoloji Bölümü, bünyesinde Psikoloji biliminin alt dallarını kapsayan pek çok ders bulundurmaktadır. Güncel psikoloji ekollerini takip eden Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü, revizeler yaparak öğrencilere yeni ve güncel dersler sunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Bölüm mezunlarımız, hemen hemen tüm kamu kuruluşları, hastaneler ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Özel klinik açabilecekleri gibi, şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışabilirler. Mezunlar, halkla ilişkiler ve medya, insan kaynakları, reklamcılık, pazarlama, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında yoğunlaşmış sivil toplum kuruluşları, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi çok çeşitli ortamlarda iş bulmaktadırlar. Psikolog bulundurması gereken çeşitli kurumlar olduğu gibi psikologların çalışabileceği ve faydalı olabilecekleri pek çok pozisyon bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; diyaliz merkezleri, huzur evleri, ana okulları ve kreşler, psikoteknik merkezleri, psikiyatri birimi bulunan özel ve devlet hastaneleri, Adli Tıp Kurumu, karakollar, polis okulları, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi adalet bakanlığına bağlı birimler, kişisel gelişim merkezleri, çeşitli eğitim kurumları, üniversiteler, belediyeler, şirket, okul ve üniversiteler ve öğrenci yurtlarının danışmanlık ve rehberlik birimleridir. Psikoloji alanında lisans derecesi alanlar, akademik ortamlar, danışmanlık şirketleri veya diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Günümüz piyasasında psikoloji bölümü mezunlarına büyük talep vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.