Mimarlık Bölümü

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı olan 6 bölümden biri olan Mimarlık Bölümü 2013 - 2014 akademik yılında eğitim hayatına başlamıştır. Çok yönlü bir disiplin olan mimarlık, başta tasarım alanları olmak üzere, mühendislik, güzel sanatlar, tarih, beşeri ve idari bilimler, hukuk gibi alanlarla yakın ilişki içinde, yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi ile ilgilidir. Mimarlık, insanların yaşama ilişkin eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekânları estetik, işlevsel, teknolojik ve yönetsel koşullarla birlikte düzenleyen tasarım, yapım sanatı ve evrensel düzeyde bilim üreten ve uygulayan dinamik bir bölümdür. 

Mimarlık Lisans Bölümümüz, tarihi, kültürel ve sanatsal bilgileri tasarım sürecine yansıtabilen, sürdürülebilir bir tasarım anlayışı kazanmış, disiplinin geniş bilgi birikimi, ulusal ve uluslararası standart uygulamalar konusunda gerekli ve yeterli bilgilere sahip, araştırma yönü gelişmiş, modern bilgisayar teknolojisi eğitimi almış, yabancı dil bilen, sorgulayan ve çözümleyen, etik anlayışı kazanmış, global olarak rekabetçi mimarlar yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, bölümümüzde zengin ve tecrübeli bir öğretim kadrosuyla eğitim öğretim yapılmaktadır. Bu alanda eğitim veren dünya çapında en iyi okullar arasına girme çabasındayız. 

Mimarlık eğitimi araştırma, sentez yapma ve uygulama ile sürdürülebilen bir eğitim sürecidir. Mimarlık eğitimi sürecinde tasarım, tarih, kuram, yapı, koruma ve restorasyon, çevre, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında uygulama ve teori derslerinin, bu alanları destekleyen seçmeli derslerin yanı sıra, farklı disiplinlerden seçilebilen dersler de yer almaktadır. Teorik ve pratiği bir bütün olarak ele alan, disiplinler arası çalışmalarda öncü ve yeniliklere açık eğitim modeliyle fark yaratmaktayız. Farklı kurumlar ile yaptığımız işbirlikleri sonucu öğrencilerimiz mimarlığın farklı alanlarına yönelik olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar. Düzenli olarak gerçekleştirilen çalıştaylar, sempozyumlar, teknik geziler, mimarlık teorisi ve uygulamasına yönelik seminerler, sergi ve atölye gibi etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini entellektüel olarak geliştirmesi sağlanmaktadır. Bununla beraber ulusal ve Uluslararası öğrenci değişim programları mimarlık öğrencilerinin ulusal ve uluslararası arenada özgüvenli bireyler olarak yetişmelerinin yolunu açmaktadır. 

Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri (her öğrenci 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlamalıdır), uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları 

başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki Profili 
Bölümü başarıyla bitiren öğrenciler lisans diploması alarak Mimar ünvanına sahip olurlar. Mimarlık mesleği diğer disiplinlerle yakından ilintili olduğu için bölümümüz mezunları kamu ve özel sektörün tasarım, uygulama, yönetim, planlama, yapı teknolojisi, malzeme üretim ve pazarlama, detaylandırma gibi çeşitli bölümlerinde iş olanaklarına sahip olabilmektedirler. Kendilerinin iş sahibi olduğu tasarım bürolarında proje ve uygulama kapsamında ulusal ve uluslararası alanda görev alabilirler. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde ise çok saygın bilim insanları olarak ülkemize ve dünya bilimine katkıda bulunabilirler. Bir Üst Dereceye Geçiş Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler.  

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.