Lojistik Yönetimi Bölümü

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi; kara, hava, deniz ve tren taşımacılığı yanında; son yıllarda giderek önemi artan ve beşinci taşıma modu olarak tanımlanan intermodal ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerde yoğun bir artışa neden olmuştur. Üç kıtanın ve Uluslararası ulaşım koridorlarının kesişim noktasında yer alan Ülkemizin doğal bir Lojistik Üssü olduğu düşünüldüğünde, bölgenin de lojistik alanında Lojistik Üssü konumunu kazanabilmesi önemlidir. Bu amaçla; Lojistiğin temeli olan ve lojistik hizmet veren şirketlerin hizmet çeşitlerini, kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve katma değer sağlamak üzere oluşturulan zincirin; ham maddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar sağlanan ürün ve hizmetler ile birlikte; ilgili her türlü etkinlik, bilgi ve belge akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve güncellenmesini içeren disiplinin bütünüdür. Bölüm programının disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler yanında yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi alırlar. Alan dersleri uzman eğitim kadrosu ve sektör deneyimli profesyoneller tarafından aktarılır. 
 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Mesleki Profili
Lojistik sektörünün tüm sektörlerle ilişkili olması ve uluslararası ticarette belirleyici olması nedeniyle, bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu sektörde çalışanlar, en uygun maliyetle mal ve hizmetin katma değer sağlayacak şekilde son kullanıcıya ulaştırılmasına imkan veren; üretim, dış ticaret, tedarik zinciri ve lojistik firmalarında, havayolu, liman ve tren kargo tesislerinde ve depolarında çalışıp, işletmenin başarısı için tüm lojistik süreçlerin uygulanması için gerekli faaliyetlerde bulunurlar. Özellikle mezunlarımız, yakın gelecekte Lojistik Üs ve Merkez konumunu kazanacak olan Ülkemizin, artan dış ticaretini karşılayacak şekilde; ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan e-lojistik firmalarında gelecek vaat eden işlere kavuşup, geleceklerini planlayabilecekleri saygın mesleki pozisyonlar elde ederler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.