Lojistik Programı

Malların ve hizmetlerin, tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasına iletiminin planlanması, uygulanması ve denetiminin yönetimi anlamına gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık faaliyetini kapsayacak biçimde gelişmekte ve geniş anlamıyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, işleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleşmiş bir kavram haline dönüşmektedir.

Ürünlerin, ilk hammaddesinden son ürün olarak tüketiciye ulaşana kadar olan serüveninin her aşamasında bir değer katıldığı için değer zinciri de denen ve yeni yüzyılla birlikte her geçen gün artarak karşımıza çıkan “Tedarik Zinciri Yönetimi” yaklaşımı günümüzde işletmeleri neredeyse tüm faaliyetlerinde zincir odaklı bir bakış açısına sahip olmaya zorlamaktadır.

Bu noktadan hareketle; İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak öğrencilerimizi, başta lojistik sektörü olmak üzere, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşların ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacı ile; lojistiğin ana unsurlarını bilen, sektöre aşina kara-deniz-hava taşımacılık sektörü hakkında bilgi sahibi, sektörün aradığı özelliklere sahip uzmanlar olarak  yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir.

Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Mezunlarımız, özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi 
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.