İşletme Bölümü

Teknoloji ve iletişim alanlardaki gelişmeler ve buna bağlı olarak sosyal ve kültürel yapıdaki dönüşümler, ekonomik hayatta da önemli değişikliklere neden olmaktadır. Ekonominin en önemli unsuru olan işletmeler, farklı ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve günün koşullarına kolaylıkla uyum sağlayacak becerilere ve donanımlara sahip çalışan arayışındadır. 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü olarak işletmelerin insan kaynağı gereksinimleri doğrultusunda talep edilen insan sermayesinin niteliklerini ve özelliklerini biliyoruz. Misyonumuz sürdürülebilirliği gerçekleştirecek, dünyanın ve ülkenin çalışma şartlarına uyumlu, yenileşmeye ve değişime açık, esnek bir yapıya sahip işletmeciler yetiştirmek.

Bu bilinçle ilgi alanımızdaki insan sermayesini yaratmak, geliştirmek ve donatmak sorumluluğumuzun bir gereği olarak, işletme programımızı diğer programlarından bir ölçüde de olsa farklılaştırdık. Küreselleşen dünyayı, ulusal ve yerel koşulları, yaşanan ekonomik ve finansal krizleri de göz önünde tuttuk. Eğitim sürecinde öğrencilerimize teorik bilgi yanında işletmeciliğin farklı alanlarında deneyim sahibi geniş eğitimci kadromuzla mezuniyet sonrası sektörde ihtiyaç duyacakları uygulamaya yönelik bilgi ve deneyimleri de aktarmaktayız. 

Eğitim kadromuzun ve ilgili öğrenci kulüplerimizin katkılarıyla iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleri ve kurumlarıyla olan ilişkilerimiz aracılığıyla geleceğin işletmecisi öğrencilerimiz bu kişi ve kurumları tanıma, iş dünyasının beklenti ve isteklerini öğrenme şansı buluyor.

Bu program kapsamında hedefimiz ve amacımız, küreselleşmiş ve gittikçe karmaşıklaşan sermaye hareketlerini bilinçli olarak izleyebilen, risk ve kriz ortamında uluslararası ekonomik ilişkileri değerlendirebilen en ileri ve güncel mesleki ve kültürel bilgi ile donatılmış mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımız bankacılık ve finans, pazarlama ve üretim, insan kaynakları, muhasebe ve denetim, yönetim ve organizasyon alanlarında iş olanakları bulacaktır. Ayrıca mezunlarımıza kendi işlerini kurma ve yönetme konusunda girişimcilik hakkında bilgi verilmektedir. Bu hedefler göz önünde bulundurularak ve sosyal sorumluluk bilinci ile bilinçli olarak mezun olan mezunlarımız, iş alanında rakiplerinden daha avantajlı bir konum bulacaklardır.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
İşletme Bölümü mezunları uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, bankacılık ve finans kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.