İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği programı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha kontrolü, risk değerlendirme faaliyetleri, iş araç ve gereçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrolü, acil durum uygulama ve iş güvenliği organizasyonu ile ilgili bir disiplindir.

Bölümümüzün temel amacı, toplumda eksikliği hissedilen iyi ve kaliteli eğitim almış İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri yetiştirmektir. Öğrencilerimize sağlık, mühendislik, eğitim, hukuk  ve istatistik alanında eksiksiz ve güncel bir eğitim vermek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda uygulamalar düzenleyip, verilen eğitimi yaşama aktarmak hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, teknik personel yetiştirmek üzere kurulmuştur.

Programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin, programımızdan mezun olmalarına olanak vermektedir. 
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır.

Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.

 

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.