İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat mühendisliği, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmış ve askeri ihtiyaçları karşılayan mühendislikten ayrılarak sivil yaşamın hareket ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere olgunlaşmış temel bir mühendislik alanıdır. Bugün gelinen noktada inşaat mühendisliği, uygarlık mühendisliğidir. Uygarlık veya bir başka ifade ile sivil yaşam, bir arada yaşamayı seçmiş bireylerin birlikte uyum, etkileşim ve karşılıklı yarar içerisinde üretim gerçekleştirebilecek bir topluluk oluşturacak şekilde yaşamayı başarabildikleri sağlıklı sosyal duruma verilen isimdir. İnşaat mühendisi, uygar bir topluluk oluşturan bireylerin bir arada yaşamalarının gerektirdiği ihtiyaçları, istekleri, faaliyetleri ve etkileşimleri için gereken yapıların ve tabiatla uyumlu coğrafi düzenlemelerin, bireylere ve topluma, çevresel şartlara ve kullanım koşullarının yarattığı zorlayıcı etkilere karşı durarak hizmet sunacak şekilde, bilimsel yeterlilikler, ekonomik öngörüler ve estetik bir bakış açısı altında planlanmasını, tasarımını, inşasını ve bakımını gerçekleştirir. 

İnşaat Mühendisliği eğitimi ile öğrenciler herhangi bir yapının maruz kalacağı yükler ile yapıyı boyutlandırmayı, inşasını ve denetlemeyi öğrenirler. Mezuniyetlerinin ardından İnşaat Mühendisi unvanıyla kazandıkları yetki sayesinde şantiye veya proje ofislerinde çalışabilir, betonarme yapıların inşasından isale sistemi tasarlamaya, köprü tasarımından raylı sistem yapımına, iksa sistemi yapımından tünel inşasına kadar birçok farklı projede yer alabilirler. Çalışma alanındaki bu geniş seçenek imkânı sayesinde öğrenciler gerek öğrenim hayatlarında gerekse meslek hayatlarında ilgi alanları doğrultusunda sürekli olarak kendini geliştirmekte ve alanında en iyisi olmaya çalışmaktadır. 

 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında ek yerleştirme ile öğrenci alarak faaliyete başlamış ve bu süreden günümüze kadar güçlü akademik kadrosu ile genç inşaat mühendisi adaylarına eğitim vermiştir. Bölüm müfredatı Bologna süreci kapsamıyla oluşturulmuş olup, derslerin teorik ve uygulama kısımları gerek dersliklerde gerekse teknolojik imkanları oldukça geniş olan laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir.  
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü kapsamında yedi anabilim dalından zorunlu inşaat mühendisliği derslerinin yanı sıra çeşitli mesleki seçimlik dersler de yer almaktadır. Program dili Türkçe olmakla beraber dersler hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. 

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Laboratuvarı, Malzeme Laboratuvarı ve Ulaştırma Laboratuvarı olmak üzere üç adet laboratuvara sahip olan bölüm, öğrencilerine teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimde de en iyisini sunmaktadır.  

Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri (her öğrenci 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlamalıdır), uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları 
başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki Profili 
Dev bir şantiye haline gelen dünyada büyük miktarda inşaat mühendisi açığı bulunmaktadır. Bu yüzden mezunlarımızın yatırımcı Kamu Kurumlarında ve daha geniş olarak da inşaat firmalarında istihdam olanakları mevcuttur. Gerek bina inşaatları gerek yol ve demiryolu inşaatları alanında yurdumuzda iş imkânı bulunmaktadır. Bunun yanında Hidro-elektrik santralları, doğalgaz ve kömür yakıtlı termik santral inşaatlarında da istihdam imkânı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.