İlk ve Acil Yardım Programı

Programda amacımız; ani hastalık, yaralanma, solunum yetmezliği; yangın felaketi ve deprem gibi hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, hayat kurtarıcı ve gerekli ilk yardım müdahalelerini olay yerinde uygulayıp hastayı donanımlı bir ambulans ile bir sağlık kuruluşuna zamanında, zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına önem veren, vicdanlı, ahlaklı, optimal düzeyde iletişim becerilerine olan ve sahip olduğu teorik bilgi ışığında tıbbi girişimleri uygulayabilecek aktif sağlık personeli yetiştirmektir.

Öğrenciler, özellikle sağlık alanı başta olmak üzere temelinde merak ve yüksek hayal gücü barındıran, mütemadiyen ilerleyen ve her türlü teknolojik, bilimsel gelişim ve değişimleri takip eden; insan- sağlık kavramlarının bilincinde, araştırmacı, meraklı; mesleki etik ve insani değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olacakları bilgi ve beceri ile ‘hayat’ lara dokunan, güleryüzlü, soğukkanlı ve dinamik kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ile birlikte "Acil ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)’’ ünvanı verilir.
 

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili

İlk ve acil yardım teknikerleri; Sağlık Bakanlığı İl Ambulans Servisi (112) Başhekimliği ambulanslarında, komuta kontrol merkezlerinde, özel sektör, belediye ve üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarının ambulanslarında, özel sektör, üniversite ve kamu kurumu olan sağlık kuruluşlarının acil servislerinde, hava ambulanslarında görev alabilmektedirler.

 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Üniversitemizin, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde, başarı şartlarının sağlanması durumunda öğrencinin yazılı başvurusunun değerlendirilmesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren programlarda Senatosunun onayı ile çift anadal yapma hakkı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz anadal diploma programında bölümlerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

 Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.