İç Mimarlık Bölümü

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı olan 6 bölümden biri olan İç Mimarlık Bölümü 2014 - 2015 akademik yılında eğitim hayatına başlamıştır. Programın müfredatı AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ’ye uyumlu olacak şekilde hazırlanmış ve ilk mezunlarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılında vermiştir. 
 
İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.

İç Mimarlık Programı'nın temel amacı; temeli görsel iletişim esasına dayalı, biçimi ve işlevi bütünleştirerek, sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı, mekansal, çevresel düzenlemeler yapabilen, bunları sistemleştirebilen ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş yaratıcı çözümler üretebilen tasarımcılar yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, bölümümüzde zengin ve tecrübeli bir öğretim kadrosuyla eğitim öğretim yapılmaktadır.   

Deneyimle donanmış ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek amacıyla çağdaş eğitimin gereğini kavramış olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, görev ve sorumluluk bilinci ile akademik bilgilerin yanında çağdaş eğitim yöntemlerini 
kullanarak öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vererek dünya çapında en iyi okullar arasına girmeyi hedeflemektedir. Bölümde eğitim ve öğretim, iç mimarlık ağırlıklı stüdyo çalışmaları ile bütünleşen; ilgili sanat, mimarlık, yapım teknolojisi ve çevre kontrolü disiplinlerinden seçilmiş derslerle düzenlenmiştir. Eğitim programında iç mekan organizasyonu, iç mimarlık tasarımının yanı sıra, mimarlık programı ile ortak mimarlık temel kavramları ve bilgisi, temel tasarım, sanat ve mobilya tarihi, yapı ve malzeme, restorasyon, teknik ve sanatsal el becerisi, bilgisayar ile anlatım tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler verilmektedir. Bununla beraber farklı uzmanlık alanlarından seçmeli dersler yer almakta ve öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak eğitimlerini desteklemeleri için imkan sunulmaktadır. 

Bölümde, mekân organizasyonuna yeni, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler getirmek amacı ile tasarımlar öğretilir. Bir meslek adamı olarak öğrencilerimiz, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alır, malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır. Teorik ve pratiği bir bütün olarak değerlendiren, sürdürülebilirlik bakış açısını benimsemiş ve yeniliklere açık eğitim modeliyle fark yaratmaktayız.

Farklı kurumlar ile yaptığımız işbirlikleri sonucu öğrencilerimiz sektörle tanışma imkanı bulmaktadırlar. Düzenli olarak gerçekleştirilen çalıştaylar, sempozyumlar, teknik geziler, iç mimarlık teorisi ve uygulamasına yönelik seminerler, sergi ve atölye gibi etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerini entellektüel olarak geliştirmesi sağlanmaktadır. Bununla beraber ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları iç mimarlık öğrencilerinin ulusal ve uluslararası arenada özgüvenli bireyler olarak yetişmelerinin yolunu açmaktadır.

Mezuniyet Koşulları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri (her öğrenci 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlamalıdır), uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları 
başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki Profili 
Bölümü başarıyla bitiren öğrenciler lisans diploması alarak İç Mimar ünvanına sahip olurlar. Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekâna özgü donanımların elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda tasarım disiplinine ilişkin proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde ulusal ve uluslararası alanda görev yapabilir, kendi ofislerini açabilir ve bağımsız olarak çalışabilirler. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde ise çok saygın bilim insanları olarak ülkemize ve dünya bilimine katkıda bulunabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.