Havacılık Yönetimi Bölümü

Dünya son yüzyılda büyük bir teknolojik dönüşüm içerisine girmiş ve bunun neticesinde devletlerin birbiriyle etkileşimleri ve ticari faaliyetler artmıştır. Artan teknolojik gelişmeler ve beraberinde getirdiği globalleşme birçok işin yapısını değiştirmiş, yeni işlerin ortaya çıkmasına yol açmış ve birçok sektörün önem kazanmasını sağlamıştır. Havacılık sektörü de son yüzyıldaki yoğun teknolojik gelişmeler ve globalleşme sonucunda önem kazanan sektörlerin başında gelmektedir. Bu gelişmelerle birlikte özellikle son çeyrek asırda havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı artmıştır.2009-2018 yılları arasındaki süreçte Dünyada tarifeli yolcu trafiği taşınan yolcu sayısı sürekli artış göstermiştir. 2018 yılı verilerine göre tarifeli yolcu trafiği ile taşınan yolcu sayısı Dünyada 4.320 milyon kişi olmuştur. Kargo taşımacılığı açısından ise 2010-2014 yılları arasındaki dönemde durağanlık gözlemlenirken özellikle 2014 yılından sonra kargo taşımacılığında istikrarlı bir artış gözlemlenmiş ve 2018 yılında taşınan kargo miktarı 63,6 milyon ton olmuştur.

 

Türkiye Sivil Havacılık Sektörü ve Tobb raporlarına göre Türkiye’de 58 adet havalimanı bulunmakta olup bu havalimanlarının 37’sinde uluslararası uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ayrıca 18 adet askeri amaçla kullanılan havalimanı bulunmaktadır. Ayrıca 28 Ekim 2018’de hizmete giren İstanbul havalimanı Dünyanın en büyük ve en çok yolcu taşıma kapasitesine sahip havalimanlarından birisi olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’de havacılık sektöründe 2003 yılında 65 bin kişi istihdam edilirken, istihdam edilen kişi sayısı 2013 yılında 180 bin, 2016 yılında 192 bin, 2018 yılında ise  205 bin kişiye yükselmiştir. 1933 yılında kurulan ve Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen THY 2018 yılı verilerine göre 26.739 kişiyi istihdam etmiş, sahip olduğu 332 uçak ile 75 milyon yolcu ve 1.412.423 ton kargo taşıyarak 753 milyon dolar net kar elde etmiştir. THY bu rakamlarla birlikte Dünya’nın en büyük 9. Havayolu şirketi olmayı başarmıştır.

 

Dünya genelinde ise Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) açıkladığı verilere göre genelinde bugün itibariyle 58.1 milyon kişiye istihdam sağlanmaktadır ve ICAO’nun öngörülerine göre gelecek 20 yıl içinde dünyada 600 bin pilot ve 400 bin uçak teknisyene ihtiyaç duyulacaktır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) hava ulaşımına harcanan her 100$’ın ekonomi için 325$ değerinde bir fayda ürettiğini; hava ulaşımındaki 100 ilave işin, ekonomi genelinde 610 yeni iş imkânı oluşturduğunu hesaplamıştır. Gerek Türkiye’deki gerek Dünyadaki ekonomik verilere ve sektörün gelişim trendine bakıldığında havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.

 

Son yıllarda, sivil hava ulaşım faaliyetleri ülkemizde de hızla gelişmekte, diğer ulaşım sektörleri içindeki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Yolcu sayısı itibariyle dünyada, son on yılda, yıllık ortalama %5’e yakın artış yaşanırken, ülkemizde dünya ortalamalarının çok üzerinde. Türkiye’de 2009-2018 yılları arasındaki iç hat-dış hat toplam yolcu trafiği incelendiğinde 2009 yılında 85.508.508 olan yolcu sayısının 2017 yılında 193.045.345 2018 yılında ise 2017 yılına göre %9 artışla 210.498.164 olduğu görülmektedir. Türkiye, sivil havacılık sektörü sadece yolcu-yük taşımacılığında değil, havalimanı ve terminal işletmeciliği ile hava aracı bakım, üretim ve modernizasyon hizmetlerinde de bölgesel merkez konumuna yerleşmektedir.

 

Devlet Hava Meydanları İşetmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2023 Yılında devlet ve özel havayolu şirketlerinin iç hatlardaki yolcu sayısının 400 milyona yaklaşacağı öngörüsüyle, bugün 58 olan hava alanı sayısının, çok yüksek kapasiteli yeni hava alanlarının yapılmasıyla daha da arttırılmasını, mevcut hava alanlarının da genişletilmesi planlanmaktadır.

 

Bu hızlı gelişmeler, sivil havacılık sektörünün hayati unsurları olan, hem temel havacılık hem de işletme/yönetim eğitimi almış personel ihtiyacını da artırmakta, sektörün gelişiminin önünü açacak gençlerin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların hava taşımacılığı, havayolu yönetimi, havaalanı yönetimi, harekât performans, havacılık emniyeti ve güvenliği, yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, hava kargo gibi alanlarda çalışacak nitelikli personel ihtiyacı, ulusal ve uluslararası boyutlarda giderek artmaktadır.

 

Havacılık Yönetimi Bölümü’nde eğitim-öğretim hedefimiz, sivil hava ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren hava alanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolları ile diğer havacılık işletmelerine yönelik olarak, yabancı dil bilen, ileri teknoloji bilgisine sahip, kendini sürekli yenileyebilen, bu alanlarda günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapabilecek yönetici adayı elemanlar yetiştirmektir.