Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Halkla ilişkiler ve tanıtım programı, halkla ilişkiler alanında çalışacak, bu alanda ara eleman olarak görev yapacak, iletişim ağırlıklı görevler ve sorumluluklar üstlenecek halkla ilişkiler uygulayıcıları ve/veya (ara) elemanları yetiştirmektedir. Kurumların tanıtımı, medyada yer almaları, hedef kitleleri ile karşılıklı yarara ve güvene dayalı ilişkiler kurmaları sağlanmaktadır. Bölümden mezun olanlar, basın bülteni yazma, medyayla ilişkileri yürütme, tanıtım materyalleri hazırlama,tasarlama, çeşitli organizasyonlar düzenleyerek iç ve dış hedef kitlelerle iletişim ortamı sağlama yetkinliği kazanmaktadır.
 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

Mezunların Mesleki Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan mezun olan öğrenciler, özel ve /veya kamu kurum kuruluşlarının kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam bölümlerinde, özel hastanelerin "hasta hakları" bölümlerinde ve iletişim ile ilgili tüm diğer birimlerinde ara eleman olarak istihdam edilebilmektedirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • İletişim ve Tasarım
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.