Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektörlerinde verimi artıran, maliyeti ve hatayı azaltan süreçleri bilimsel olarak geliştiren ve uygulayan mühendislik dalıdır. Sektörlerin hem ham madde ve üretim boyutları ile hem de organizasyon, bilgi, insan kaynakları yönetimi ve kalite boyutları ile ilgilenir. Endüstri mühendisliği, üretim ile yönetim arasında bir köprü kurar.
Endüstri mühendisliği bölümü mezunları özellikle endüstriyel sistemlerin kaçınılmaz olarak yer aldığı sanayi, hizmet ve kamu sektöründe verimliliği artırarak en etkin rekabetçi üretim yöntemlerinin tasarlanması, kurulması, işletilmesi, kontrol edilmesi ve sürekli geliştirilmesi için istihdam edilirler. Bölüm müfredatı, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki teknolojik ve endüstriyel gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğrenciler bilişim ve bilgi teknolojilerini eğitimleri sırasında özümsemiş olurlar. Üretim ve verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için entegre sistem yaklaşımları benimseyen bu mühendisler sektörün aranılan mühendisleridir.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; ağırlıklı genel not ortalaması en az “2.00” olacak şekilde öğretim planında yer alan tüm derslerde (her öğrenci 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlamalıdır) başarılı olmaları ve 40 iş günü (20 iş günü üretim, 20 iş günü yönetim) staj yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

Endüstri Mühendislerinin istihdam edilebilecekleri iş alanları ve sektörler oldukça geniştir. Hemen hemen tüm sektörlerde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstri mühendisliği eğitiminin mezunlarına kattığı vizyon ve bakış açısı, sektörde onlara olan rağbeti oldukça artırmaktadır. Endüstri Mühendisleri birçok kamu kurumunda çalışma imkanına sahiptir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Merkez Bankası, KOSGEB, EPDK, BTK, TİB, gibi kuruluşlarda endüstri mühendisleri çalışmaktadır. Otomotiv sektöründe üretim, üretim planlama, satın alma, tedarik, lojistik, insan kaynakları, kalite yönetimi, iş güvenliği vb. alanlarda çalışmaktadırlar. Hızlı tüketim malları sektöründe bu ürünleri üreten ve satan firmalarda üretimden satış ve pazarlamaya birçok alanda çalışabilmektedirler. Endüstri mühendisleri bankacılık sektöründe de yaygın olarak çalışmaktadır. Bankalarda müfettiş yardımcısı ya da genel müdürlük ve şubelerde KOBİ bankacılığı, risk yönetimi, satış ve pazarlama gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. Yazılım ve bilişim sektöründe, yazılım analisti, iş analisti, yazılım testçisi gibi işlerde genelde endüstri mühendisleri tercih edilmektedirler. Danışmanlık sektörü endüstri mühendisleri için oldukça popüler bir sektördür. Bunların dışında havacılık, iletişim, enerji, sağlık, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, mağazacılık/perakende, turizm vb. hemen her sektörde ve her türlü planlama, süreç, üretim içeren çalışma ortamlarında yönetici ve çalışan konumunda görev alabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş 
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.