Dış Ticaret Programı

Gelişen teknoloji, artan çok kültürlülük ve değişen tüketim alışkanlıkları sonucunda artık farklı kültür ve farklı ülkeler birbirleri ile görülmeyen bağlarla hareket etmektedirler. Bu da ülkeler arasındaki ticaretin, üretimin, para akışının ve kültürel paylaşımların artışını beraberinde getirmektedir. Bu süreci iyi yöneten ülkeler, dış ticaret fazlası, artan ihracat, global tedarik zincirlerinde yer alma, uluslararası para piyasalarında önemli role sahip olma gibi ayrıcalıklara sahip olurlar.
 

Dış Ticaret programımız da bu doğrultuda; dünyayı bilen ve gören, geleceği tahmin eden, bugünkü dış ticaret mevzuatını, rejimlerini, gümrük ve kambiyo uygulamalarını bilen, dış ticaret konusunda otorite olmaya aday eleman ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Programımızda dış ticaret mevzuatı bilgisinin yanı sıra; öğrencilerimizin gelecekte başarılı birer yönetici olmaları için ihtiyaç duyabilecekleri temel disiplinlerle ilgili eğitim ve yabancı dil eğitimi de verilmektedir.
 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

Mezunların Mesleki Profili
Bölüm mezunlarımız, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri’nde; muhafaza memuru, onay servisi memuru, muayene memuru olabilirler, gerekli sınavlara girerek önce Gümrük Müşavir Yardımcısı, daha sonra da Gümrük Müşaviri olabilirler. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (DTM) Dış Ticaret Uzmanı veya Yardımcısı olarak da çalışabilirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde, dış ticaret rejimleriyle ilgili faaliyet gösteren kurumlarda veya sanayi kuruluşlarının da dış ticaretle ilgili organizasyonlarında da görev alabilirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Avrupa Birliği İlişkileri

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği

 • Bankacılık 
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik 
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.

 

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.