Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaş arası çocukların tüm gelişim alanlarına hitap ederek eğitim verecek bireyler yetiştiren bir programdır. Amaç çocuk gelişimi alanında bütünsel gelişimi destekleyen meslek elemanları yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi Programında öğrenciler; çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapabilme, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme kazanımları ile donatılmış olarak mezun olur.

 

Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili

Program mezunlarımız, hemen hemen tüm kamu kuruluşları ve özel sektöre ait anaokulu, kreş, yuva ve çocuk bakım merkezlerinde çalışabilirler. MEB’e bağlı anaokulu ve Halk Eğitim Merkezlerinde ücretli öğretmenlik, çocuk kliniklerinde, hastane okullarında, adalet bakanlığına bağlı çocuk mahkemeleri ve eğitim evlerinde, aile danışma merkezlerinde, yetiştirme yurtlarında, özel eğitim alanında ve rehabilitasyon merkezlerinde, Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri birliklerdeki anaokullarında, özel öğretim ve danışmanlık firmalarında, çocuk edebiyatı alanında, eğitsel oyuncak üretim firmalarında, çizgi filmlerin hazırlanmasında, televizyonlardaki çocuk ve gençlik programlarının hazırlanıp yürütülmesinde, çocuk filmlerinde, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında, çocuk haklarına yönelik sivil toplum örgütlerinde çalışabilmektedirler.

 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun diğer bölümlerinden herhangi biri ile ortak derslerin bulunmaması sebebiyle Çocuk Gelişimi Programında çift anadal imkanı bulunmamaktadır.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

 Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.