Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Programcılığı Programı’nın amacı; bilişim sektöründe çalışacak, teknolojiyi bilen, bilgiyi üretime dönüştürebilen, alandaki uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek gerçekleştirebilen, sorumluluk alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirebilen, etkili iletişim becerilerine sahip olan, yaşam boyu öğrenme vizyonunu kavrayarak öğrenme yetkinliğini kazanmış olan ve böylece kendisini sürekli geliştiren nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Program sürekli olarak güncellenen bir müfredat ve ders içerikleri ile eğitim vermektedir. Program müfredatı ağırlıklı olarak yazılım/programlama derslerinden oluşmakta ve alan derslerinin tamamı uygulamalı olarak bilgisayar laboratuvarında işlenmektedir. Öğrenciler 2 yıllık eğitimleri boyunca C++, C#, Java programlama dilleri ve HTML, CSS, JavaScript ve ASP.NET MVC üzerine aldıkları eğitimlerle konsol, masaüstü, internet-web ve mobil uygulamalar geliştirmek üzere yetiştirilirler. Ayrıca, müfredatta yer alan veri tabanı derslerinde öğrenciler hem Microsoft Sql Server hem de Oracle eğitimi alarak veri tabanı yönetimi ve bu veri tabanlarını kullanan uygulamaların geliştirilmesine yönelik beceriler elde ederler. Öğrenciler, mesleki proje dersi kapsamında kendilerini geliştirmek istedikleri bir alana yönelerek bu alanda sektöre yönelik uygulamalar gerçekleştirirler.


Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.


Mezunların Mesleki Profili
Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları devlet kurumlarında ve özel sektörde bilgisayar programcısı veya bilgisayar teknikeri unvanı ile çalışabilirler. Bunun yanı sıra Program mezunları bilişim sektöründe yer alan firma ve şirketlerin yazılım veya bilgi işlem departmanlarında bilgisayar programcısı, sistem destek elemanı, bilgisayar eğitmeni, yazılım uzmanı, yazılım test uzmanı, uygulama programcısı, ağ sorumlusu, analist programcı, teknik danışman, web tasarımcısı, internet programcısı, yazılım koordinatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve proje müdürü olarak istihdam edilebilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş 
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 •  Bilgisayar Mühendisliği
 •  Bilgisayar Bilimleri
 •  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 •  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 •  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 •  Bilgisayar-Enformatik
 •  Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 •  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 •  Endüstri Mühendisliği
 •  Fizik
 •  Fizik Mühendisliği
 •  İstatistik
 •  İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 •  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 •  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 •  Matematik-Bilgisayar
 •  Meteoroloji Mühendisliği
 •  Uzay Mühendisliği
 •  Yazılım Mühendisliği

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.

 

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.