Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar mühendisliği, yazılım ve donanım alanında bilgisayar sistemlerinin tasarımı, yapısı, geliştirilmesi gibi algoritmik süreçlerin uygulamalarını içerisinde bulunduran mühendislik dallarından biridir. Bilgisayar mühendisleri, yazılım – donanım, programlama dilleri ve yazılım tasarımı üzerine eğitim almaktadırlar. Aldıkları eğitim ile oluşan veya oluşacak olan problemleri modeller ve sonrasında çözmeye çalışır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgileri yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden üretken araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. İlgili teknik alanlarda bilime özgün katkılar yaparak, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirerek ülkemizin yazılımsal ve donanımsal olarak gelişmesine katkı sağlar. 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2016-2017 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne öğrenci alımına başlamıştır ve Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. Eğitim dili Türkçedir. Programın müfredatı AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)’ye uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak uygun dersliklerde veya bilgisayar ve elektronik laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerini pratikte uygulayabilecekleri proje dersleri ve toplamda 40 iş günü olacak şekilde staj uygulamaları bulunmaktadır. 

Mezuniyet Koşulları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.

Mezunların Mesleki Profil
Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler için çalışma alanı oldukça geniştir. Eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar oyunu ve benzeri çoklu ortam içeriği geliştiren şirketlerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra endüstride pek çok teknoloji firmasının kurucusu, yöneticisi veya sahibi olarak, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde ise çok saygın bilim insanları olarak ülkemize ve dünya bilimine katkıda bulunacaklar. 

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.