Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Yapılan birçok tanıma bakıldığında genel olarak antrenör; iyi bir organizatör, etkili bir yönetici, sporcuya bağımsızlığının yanında başarılı olabilmesi için gerekli yeterlilikleri kazandıran bir eğitimcidir. Antrenörlük eğitimine bakıldığında da; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren multidisipliner bir alandır. Üniversitelerin içerisinde belirli bir eğitim sürecini kapsayan bu bölümde geleceğin antrenörleri olan öğrencilere, onların hem Türkiye'de hem dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilmelerini, takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmalarını, etik kurallara önem vermelerini ve sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı bir ilke olarak görebilmelerini amaçlamayan önemli bir bölümdür. 

Bu kadar önemli bir alanda eğitim veren İESU / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü içerisindeki öğrenciler de, eğitim süreçleri boyunca pek çok farklı teorik ve uygulamalı dersler ile birlikte güçlü akademik kadrosu ışığında günümüzün gerekliliği olan tüm fiziki ve teknolojik fırsatlarla birlikte kendisine değer veren ve saygı duyan bir birey olmasıyla birlikte kendi antrenörlük felsefesini geliştirmesine imkan sağlayan bir ortamda bulunmaktadır. Bu bölümün müfredatı Bologna süreci kapsamında oluşturulmuş olup bütün derslerin teori ve uygulama kısımları verilen derse uygun olan derslikler, farklı spor tesisleri ve oldukça geniş teknolojik alt yapısı olan laboratuvarlar içerisinde yapılmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü içerisinde pek çok bireysel ve takım sporlarının temel ve uzmanlık eğitim dersleri verilmekte olup bu eğitimlerle birlikte öğrencilerimizin alanlarında uzman birer eğitimci olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu uzmanlıkların yanı sıra spor masajı, sporcu beslenmesi, yaşam boyu spor, spor sakatlıkları ve ilk yardım,  yaz ve kış kampları uygulamaları gibi pek çok derste hem uygulama hem teori kısımlarıyla birlikte öğrencilerin alanda kendilerini bir adım ileriye taşımalarını sağlayacak şekilde verilmektedir. 

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Gelişen spor endüstrisi ve bu alana yapılan yatırımlarla birlikte günümüzde önemli bir meslek olarak kabul edilen antrenörlük mesleğinin istihdam alanı her geçen gün artmaktadır. Genel olarak bakıldığında bölüm mezunlarımız; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak ve Özel Sektör olarak bakıldığında ise antrenörlerimiz spor merkezlerinde ve fitness salonlarında eğitmen olarak yer alabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.