Anestezi Programı

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik halinde olmasıdır. Bu amaçla hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayan sağlık sektörünün yapısı ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Anestezi programının vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Anestezi Teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

Anestezi Programı, Anestezi ve reanimasyon alanında anestezi uygulamaları için hastayı, anestezi cihazları ve ilaçlarını hazırlayabilen, genel anestezi uygulamalarını sorumlulukları kapsamında yerine getirebilen, hastayı anestezi süresince takip edebilen, hastada gelişebilecek komplikasyonları fark ederek gerekli önlemleri alabilen, anestezinin sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan, postoperatif dönemde hastayı izleyen, değerlendirebilen, aynı zamanda mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireyleri yetiştirerek sağlık hizmetleri alanına katkıda bulunacaktır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve “Anestezi Teknikeri” unvanı verilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Anestezi Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili

Anestezi teknikeri ameliyat yapılan ve reanimasyon ünitesi olan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri vb.) çalışır.

 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Üniversitemizin, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde, başarı şartlarının sağlanması durumunda öğrencinin yazılı başvurusunun değerlendirilmesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren programlarda Senatosunun onayı ile çift anadal yapma hakkı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz anadal diploma programında bölümlerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.