Ameliyathane Hizmetleri Programı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı, bu programda eğitim gören öğrencilerinin, her aşamadaki ameliyathane hizmetlerinin sürdürülmesinde, operasyon odasının hazırlanması, cerrahi müdehalelerde kullanılan ekipmanın sterilizasyonu ve muhafazasında görev aldığı gibi, ameliyat ekibi içinde yer alarak ameliyat işlemini gerçekleştiren cerrahı asiste edebilecek bilgi düzeyinde, mesleki etik değerlere sahip, nitelikli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve “Ameliyathane Teknikeri” unvanı verilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Ameliyathane Hizmetleri Programının eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 2 yıl (dört eğitim dönemi)’dır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için dört yarıyılda ve her dönemde 30 AKTS karşılığı ders alınması ve derslerin tamamından en az 2.00 not ortalaması ile toplam 120 AKTS dersin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 

Mezunların Mesleki Profili

Gün geçtikçe daha da fazla sayıda yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların başında da artan ameliyathane iş yükü ve eğitimli, yetişmiş personel ihtiyacı olan Ameliyathane Teknikerleri gelmektedir. İhtiyacı karşılamak için açılan özel hastanelerle birlikte kalifeye elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmakta ve iş alanı gün geçtikçe artmaktadır.

 

Çift Anadal ve Yandal Hakkı

Üniversitemizin, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde, başarı şartlarının sağlanması durumunda öğrencinin yazılı başvurusunun değerlendirilmesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren programlarda Senatosunun onayı ile çift anadal yapma hakkı bulunmaktadır.

 

Öğrencilerimiz anadal diploma programında bölümlerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

 Not : 2020 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda bildirilen ve geçiş yapılabilecek programlardır.