Grafik Tasarımı Programı

Önlisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ve günümüz koşullarına uyum sağlayan bir eğitim programını benimsemiştir.

Baş döndürücü bir hızla gelişme gösteren teknoloji ile birlikte geniş bir yelpazeye yayılan iş yaşamında grafik tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda çizim, resim, fotoğraf ve yazının bütünleştirilmesi, bilgisayar ve çoklu-ortam tekniğinden yararlanılarak iletişimin etkinleştirilmesinde grafik tasarımcıların önemi ön plana çıkmaktadır. Çevremize baktığımızda ise imgelerden, sembollerden oluşan görsel bir bombardıman yaşandığını görebilmekteyiz. Görsel olarak algılanan bu görüntüler toplumda grafik imgeler olarak önemli ve sürekli bir yere sahiptir. Bu grafik iletişim sürecinde bir mesajın açık, ekonomik ve estetik olarak iletilmesi (yazılar, resimler ve fotoğraflar) başarı kıstasıdır.

Zamanla teknoloji ve iletişimde değişimin ve gelişimin olması, çoğaltım ve baskı tekniklerinin yaygınlaşması ile bu iletişim sürecine anlam, kavram ve estetik kazandıracak kişilerin gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sadece estetik zevklerinin gelişmesine, araç olmak değil onun günlük yaşamında karşılaştığı hemen tüm sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesinde çözüm önerici, uyarıcı, bilgilendirici rolü ile yardımcı olan, katkıda bulunan bu kişi grafik tasarımcı olmuştur.
“Grafik Tasarımcısı”; sözcükleri ve görüntü unsurlarını görsel bir iletişim oluşturacak şekilde bir araya getiren kişidir. Bu kişiler mesajları doğru ve yalın olarak aktarma görevini yerine getirirken aynı zamanda düzenleyicilik görevi de yapmaktadırlar.
Günümüzde ne yazıktır; teknoloji ürünü tüketiminin bilinçsiz artışıyla, zanaatçı deneyimi ile üretilen belirli bir temele veya bakış açısına dayanmayan görsel efekt ve süslemelerle dolu, iletişim işlevinin göz ardı edildiği grafik ürünler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Güzel Sanatlar Eğitimi veren kurumlar dışında bu bilincin kazandırılması görevi hızlı bir şekilde öğrenciyi mesleğe hazırlayan Meslek Yüksekokulları Grafik Programlarına düşmektedir.
Bu programın temeli sanata ve sanat eğitimine dayandığından adı geçen programda temel kavramların verilmesi ve bu konuların bireyde davranış haline dönüşmesi büyük önem arz etmektedir.
Farklı kaynaklarda ki tanımlar incelendiğinde estetik algılamanın toplumdan topluma, insandan insana değişmesinin nedeni, bu algının sonradan içinde yaşanılan kültür ortamı ve edinilen eğitim-öğretimle farklılaşmasıdır. Bu nedenle “Grafik Tasarımı” programlarında verilecek yeterli bir estetik eğitim sayesinde, daha farklı ve estetik algılaması güçlü olan bireyler yetiştirilebilir.

Programın amacı
Grafik tasarımla ilgili alanlarda teknik ve estetik yönden eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen,  tasarım problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli tasarımcılar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, bu amaca yönelik hazırlanmış bir müfredatla hem mesleklerinin temel gerekliliklerini karşılayacak özelliklerle donanmakta hem de farklı uygulama alanlarını tanıyarak disiplinler arası çalışma yeteneklerini geliştirecekler ve görsel iletişim tasarımına yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde pratiklik kazanacaklardır. Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign gibi grafik tasarım programları aracılığıyla tasarım uygulamaları yaparak, tasarımlar, kültürel ve teorik bilgiler temelinde kişisel yeteneklerini değerlendirmelerine olanak verilecektir. Öğrenciler derslerde geliştirdikleri pratikleri çalışma hayatında realiteye dönüştürme olanağı bulacaklardır.
Eğitim süresince tasarım felsefesinin keşfedilmesi ve işlenmesini temel alan programımız, öğrencilerini grafik tasarımın temel ögelerinden biri olan Mac Laboratuvarı ortamında deneyimli akademik kadrolar eşliğinde iş yaşamına hazırlamaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Grafik Tasarımcı olarak mezun edilen öğrencilerimiz; tanıtım ve reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde, basılı medya kuruluşlarında, matbaaların grafik tasarım birimlerinde, filmcilik sektörlerinde, televizyon kanallarında, web tabanlı yayımcılık yapan kuruluşlarda, yayın evlerinde, gazetelerde, dergilerde, fotoğraf stüdyolarında, görev yapabilecekleri gibi kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

 • Fotoğraf,
 • Fotoğraf ve Video,
 • Görsel İletişim,
 • Görsel İletişim Tasarımı,
 • Görsel Sanatlar,
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı,
 • Grafik,
 • Grafik Tasarım,
 • Grafik Tasarımı,
 • İletişim Tasarımı,
 • İletişim ve Tasarım

* 2019 Dikey Geçiş Sınav  (DGS) Kılavuzunda geçiş yapılabilecek programlardır.
 

Programın Öğretim Dili

Bu Programın öğretim dili Türkçe’dir.